Wie is eigenaar van de Goederenhub Haarlem?  

De Goe­de­ren­hub bevindt zich in een pilot­fa­se, opge­start door Spaarnelanden en Gemeen­te Haarlem. De pilot wordt gefi­nan­cierd van­uit een sub­si­die van de MRA en Rijks­over­heid. Deze sub­si­die is aan­ge­vraagd door Gemeen­te Haarlem. Gemeen­te Haarlem is tevens de eer­ste klant van de Goe­de­ren­hub als zoge­naam­de ‘launching cus­to­mer’. Spaarnelanden heeft de dage­lijk­se lei­ding over de Goe­de­ren­hub en voert alle hub­dien­sten uit.