Welke legitimatie is vereist voor het lenen van een aanhanger?

Het lenen van een aanhanger is alleen moge­lijk met een gel­dig Neder­lands rijbewijs.