Welke huisvuilzakken passen er in de inwerptrommel van een ondergrondse restafvalcontainer?

De stan­daard Komo huis­vuil­zak­ken (60 tot 80 liter) pas­sen in de inwerp­trom­mel van de ondergrondse container. Deze inwerp­trom­mel is 80 liter. Je mag ech­ter elke gewens­te maat zak gebrui­ken. Ook groen­te­zak­ken of plas­tic tas­jes kun­nen gebruikt worden.