Welke bedrijven in Haarlem werken al samen met de Goederenhub?

Gemeen­te Haarlem. Zij krij­gen hun faci­li­tai­re goe­de­ren via de goe­de­ren­hub gele­verd op 10 loca­ties in Haarlem en Zandvoort.  

De Koe­pel. 75 inpan­di­ge bedrij­ven krij­gen hun non-food goe­de­ren via de goe­de­ren­hub gele­verd.