Weegt Spaarnelanden mijn gft-afval nu de containers zijn geregistreerd?

Nee, de gft-containers wor­den niet afzon­der­lijk gewo­gen. Hier­over zijn afspra­ken gemaakt en deze vind je terug in het Pri­va­cy­re­gle­ment van Spaarnelanden. De tota­le hoe­veel­he­den wor­den wel gewo­gen. Hier­door kan zowel de ser­vi­ce voor de bewo­ners als de bedrijfs­voe­ring van Spaarnelanden wor­den verbeterd.