Wat zijn de regels m.b.t. het afdeknet van de aanhanger?

Bij een aanhanger met open bak is het wettelijk verplicht om losse lading grof huishoudelijk afval af te dekken tijdens het rijden. Deze maatregel is ingevoerd voor veiligheid op de weg. Rijden zonder de lading goed af te dekken is strafbaar en de bekeuring kan hoog zijn.

Alle aanhangers met open bak zijn standaard voorzien van een afdeknet dat bevestigd is op de aanhanger. Wanneer je grotere (zware) vaste objecten vervoert, dan dien je deze eerst vast te maken met spanbanden.