Wat zijn de regels m.b.t. het afdeknet van de aanhanger?

Bij een aanhanger met open bak is het wet­te­lijk ver­plicht om los­se lading grof huis­hou­de­lijk afval af te dek­ken tijdens het rij­den. Deze maat­re­gel is inge­voerd voor vei­lig­heid op de weg. Rij­den zonder de lading goed af te dek­ken is straf­baar en de bekeu­ring kan hoog zijn.

Alle aan­han­gers met open bak zijn stan­daard voor­zien van een afdeknet dat beves­tigd is op de aanhanger. Wan­neer je gro­te­re (zwa­re) vas­te objec­ten ver­voert, dan dien je deze eerst vast te maken met spanbanden.