Wat te doen met een gestolen of zoekgeraakte gft-container?

Indien de container is ver­dwe­nen, kan het zijn dat de betref­fen­de container per onge­luk is mee­ge­no­men door een buurt­be­wo­ner. We raden je daar­om aan het eerst­vol­gen­de inza­mel­mo­ment af te wach­ten. Is de container dan nog niet terecht? Dan kun je melding maken van de ver­mis­sing bij de Klan­ten­ser­vi­ce via 023 - 751 72 00, zodat de ver­mis­te container geblok­keerd wordt en niet meer geleegd kan wor­den. Je ontvangt ver­vol­gens zo snel moge­lijk een nieu­we container.