Wat moet ik doen als ik mijn container voor gft-afval niet gebruik?

Elke woning (die daar­voor geschikt is) heeft recht op één gft-container. In de prak­tijk komt het wel eens voor dat de gft-container niet of nau­we­lijks wordt gebruikt. Dat is jam­mer, want elk huis­hou­den heeft gft-afval, dus ook jij kunt gft schei­den. De gft-container die je in gebruik hebt, is eigen­dom van Spaarnelanden en hoort bij jouw woning. Vol­gens de afval­stof­fen­ver­or­de­ning moet je het inza­mel­mid­del dat jou wordt aan­ge­bo­den accep­te­ren en gebruiken.