Wat moet ik doen als de ondergrondse container vol of vies is?

Je kunt de sta­tus van de restafval­container via Check je container bekij­ken. Via check je container is gemak­ke­lijk onli­ne te zien wan­neer de restafval­container in een bepaal­de wijk vol of tij­de­lijk bui­ten gebruik is en wan­neer deze in de plan­ning staat om geleegd te wor­den. Ook is te zien op wel­ke dagen papier-, glas- tex­tiel-, plas­tic, blik- en drink­pak­ken­con­tai­ners geleegd worden.

Wan­neer de container kapot of vies is dan kun je con­tact opne­men met Spaarnelanden via 023 - 751 72 00. Spaarnelanden onder­neemt zo spoe­dig moge­lijk actie om de con­tai­ner­lo­ca­tie weer in orde te maken.