Wat mag er allemaal in een duocontainer?

In de duocontainer mogen plas­tic, blik en drink­pak­ken en papier. De containers heb­ben een inhoud van 260 liter en bestaan uit twee apar­te com­par­ti­men­ten zodat het afval in de container geschei­den blijft. Ook in de inza­mel­wa­gen blij­ven het papier en PBD geschei­den zodat deze waar­de­vol­le grond­stof­fen ver­werkt wordt tot grond­stof­fen voor nieu­we producten.