Wat kost meedoen met de Goederenhub Haarlem?

Orga­ni­sa­ties in de binnenstad:
Wil jij als orga­ni­sa­tie in de bin­nen­stad graag gebruik maken van onze Goederenhub? Neem con­tact met ons op voor een offer­te op maat. De exac­te prijs is afhan­ke­lijk van het aan­tal afle­ver­mo­men­ten per week en het aan­tal afleverlocaties.

Leve­ran­ciers:
Wil jij als leve­ran­cier graag gebruik maken van onze Goederenhub? Neem dan con­tact met ons op voor een offer­te op maat. We bekij­ken samen de wen­sen en bepa­len de kosten.