Wat is de totale hoogte van de aanhangers?

De hoog­te van de aanhanger met huif gezien van de grond tot het dak van de huif is 206 cm. LET OP: Bij het inrij­den van parkeergarages!

206 cm maxi­ma­le hoog­te van de open bak aanhanger (indien hori­zon­taal) is 140 cm.

De hoog­te van de laad­vloer ten opzich­te van de grond is voor al onze aan­han­gers onge­veer 60 cm. De hoog­te van bodem­plaat tot huif­con­struc­tie is onge­veer 150 cm