Wat is de Goederenhub Haarlem? 

De Goe­de­ren­hub Haarlem is een cen­tra­le opslag­plaats aan de rand van Haarlem, waar orga­ni­sa­ties in de bin­nen­stad van Haarlem hun non-food leve­rin­gen kun­nen laten bezor­gen.  

In de goe­de­ren­hub bun­de­len we meer­de­re leve­rin­gen voor één orga­ni­sa­tie en leve­ren we een paar keer per week al hun goe­de­ren af met emis­sie­vrij ver­voer.  Dit bespaart tijd, geld en onno­dig vracht­ver­keer in de druk­ke bin­nen­stad en draagt bij aan de vei­lig­heid en leef­baar­heid.  

De goe­de­ren­hub biedt op ver­zoek extra dien­sten aan. Indien wij daar samen afspra­ken over heb­ben gemaakt kun je bij­voor­beeld retour­pak­ket­ten, ver­pak­kings­ma­te­ri­aal, sta­tie­pal­lets of plas­tic afval aan de chauf­feur mee terug­ge­ven. Ook is het moge­lijk om je leve­rin­gen tij­de­lijk bij de goe­de­ren­hub op te slaan.