Wat gebeurt er met het ingezamelde gft?

Geschei­den inge­za­meld gft wordt in Neder­land ver­werkt tot com­post. De helft daar­van gaat naar de Neder­land­se land- en tuin­bouw. De rest gaat naar kwe­ke­rij­en, gemeen­ten, par­ti­cu­lie­ren en de export. Ook wordt gft-afval steeds vaker gebruikt om bio­gas van te maken. Dit is een mili­eu­vrien­de­lij­ke ver­van­ger van fos­sie­le brandstoffen.