Wat gebeurt er met het gescheiden afval?

Elke afvalstroom van Haarlem en Zandvoort gaat naar een andere verwerker die het afval verwerkt tot grondstoffen, zodat er weer nieuwe producten van kunnen worden gemaakt. Goed gescheiden afval blijft gescheiden. Zo wordt het papier en karton o.a. verwerkt door De Peute Group in Dordrecht, gft door HVC in Alkmaar, textiel door SpaarneWerkt (Haarlem) en Sympany (Zandvoort) en kunststof door RKN in Delft. De verwerking van het restafval wordt ook gedaan door HVC in Alkmaar.

Waarom scheiden aan de bron?

Algemeen uitgangspunt voor de keuze voor bron- en nascheiden is “bronscheiden als het kan, nascheiden als het moet”. In Haarlem en Zandvoort scheiden we aan de bron en daarmee behalen we goede resultaten: veel hoger dan op dit moment mogelijk is via een nascheidingsinstallatie. Daarnaast gaat een deel van het huishoudelijke restafval alsnog door een nascheidingsinstallatie. Daarmee worden zoveel mogelijk overgebleven herbruikbare materialen (grondstoffen) alsnog uit het restafval gehaald. Deze combinatie levert de meeste grondstoffen én de beste kwaliteit op. Daarom is het de milieuvriendelijkste oplossing.

In sommige steden is het lastiger om afval aan de bron te scheiden, bijvoorbeeld door ruimtegebrek op straat. Dan kan nascheiding van pbd (plastic verpakkingen, blik en drinkpakken) wel een passend alternatief zijn. Een nascheidingsinstallatie is voornamelijk ingericht om plastic, blik en drinkpakken uit het afval te scheiden. Het thuis scheiden van overig afval zoals, gft, papier/karton, glas en textiel dient dus altijd te gebeuren om goed te kunnen recyclen!

Er zijn nog meer voordelen van het scheiden aan de bron. Bronscheiding zorgt voor een schonere en hogere kwaliteit van pbd voor recycling. Hierdoor kan het hoogwaardig worden hergebruikt. En het is goedkoper, want gemeenten moeten belasting betalen over het verbranden van restafval.

Tot slot maakt bronscheiding je ervan bewust hoeveel je weggooit. Sommige mensen kopen hierdoor bewust minder producten met onnodige plastic verpakkingen. Op termijn zorgt dit ervoor dat producenten de manier van verpakken veranderen. Zo is er ook minder plastic nodig. En dat is precies de bedoeling van het beleid in Nederland!