Wat gebeurt er als ik niet doorgeef of ik wel/geen gft-container heb?

Containers moe­ten gere­gi­streerd wor­den om geleegd te kun­nen worden.