Wanneer wordt mijn container geleegd?

Spaarnelanden leegt ondergrondse restafval­containers op ‘vol­mel­ding’. De ondergrondse container regi­streert het aan­tal klep­ope­nin­gen. In eer­ste instan­tie geeft de container een bij­na-vol­mel­ding. Op dat moment is er nog capa­ci­teit in de container om afval aan te bie­den. Inza­mel­da­gen voor afval dat aan huis wordt opge­haald (zoals gft-afval) vind je in de afval­wij­zer.