Wanneer krijg ik een duocontainer thuis?

In 2017 krij­gen geschik­te wonin­gen in Meer­wijk, Von­delkwar­tier, Garen­ko­kers­kwar­tier en Has­se­laers­buurt een duo­bak. Bewo­ners krij­gen tij­dig bericht wan­neer zij de duocontainer ont­van­gen. De plan­ning voor de ove­ri­ge wij­ken is nog niet bekend. Zodra deze wel bekend is krijg je dat te horen.