Wanneer komen de zero emissie zones?

Sinds 1 januari 2022 geldt er in de gemeente Haarlem een milieuzone. In de milieuzone mogen alleen vrachtwagens rijden met emissieklasse 6 of hoger. Het doel is om vervuilende dieselvrachtwagens te weren. Haarlem gaat deze zone vanaf januari 2025 veranderen in een zero-emissiezone. In de zero emissie zone mogen alleen emissieloze vracht- en bestelwagens rijden. Op milieuzones.nl kun je zien of jouw bedrijf in de huidige milieuzone valt.