Wanneer komen de zero emissie zones?

Sinds 1 janu­a­ri 2022 geldt er in de gemeen­te Haarlem een mili­eu­zo­ne. In de mili­eu­zo­ne mogen alleen vracht­wa­gens rij­den met emis­sie­klas­se 6 of hoger. Het doel is om ver­vui­len­de die­sel­vracht­wa­gens te weren. Haarlem gaat deze zone van­af janu­a­ri 2025 ver­an­de­ren in een zero-emis­sie­zo­ne. In de zero emis­sie zone mogen alleen emis­sie­lo­ze vracht- en bestel­wa­gens rij­den. Op milieuzones.nl kun je zien of jouw bedrijf in de hui­di­ge mili­eu­zo­ne valt.