Waarom krijgt de container een chip?

De chip wordt aan­ge­bracht om ver­de­re auto­ma­ti­se­ring moge­lijk te maken. Daar­voor bren­gen we op de gft-container een chip en een adres­stic­ker aan. De chip is iets gro­ter dan een euro­munt en wordt op de voor­zij­de van de rand van de container aan­ge­bracht. In de chip is een uniek num­mer aan­ge­bracht. Met behulp van dit unie­ke num­mer kun­nen wij de container aan een spe­ci­fiek adres kop­pe­len. In de chip kun­nen geen gege­vens wor­den opge­sla­gen. De container wordt dus niet aan het voer­tuig gewo­gen. Op deze manier res­pec­te­ren wij de pri­va­cy van onze bewoners.