Waar moet ik bij het aankoppelen van een aanhanger op letten?

De aan­han­gers zijn spe­ci­aal ont­wik­keld voor ver­huur. Dit bete­kent dat het aan­kop­pe­len van een aanhanger niet moei­lijk is. Bij gerem­de aan­han­gers dient ook altijd de breek­ka­bel beves­tigd te wor­den door het oog van de trekhaak.