Waar kan ik mijn piepschuim kwijt?

Piep­schuim kan inge­le­verd wor­den op het Milieuplein in gemeen­te Haarlem. Naar de moge­lijk­he­den om dit te schei­den in de stad wordt geke­ken. Lukt inle­ve­ren op het Milieuplein niet, dan hoort piep­schuim op dit moment nog bij het restafval.