Waar is de Goederenhub?  

De goe­de­ren­hub is geves­tigd in het cen­traal maga­zijn van Spaarnelanden, in de Waar­der­pol­der in Haarlem. De Waar­der­pol­der is een groot indu­stri­eel bedrij­ven­ter­rein aan de rand van de stad, net bui­ten de Mili­eu­zo­ne. 

Adres: 
Inge­ni­eur Lely­weg 45
2031 CD Haarlem