Voor wie is de Goederenhub?  

Het pilot­pro­ject richt zich op: 

  • Orga­ni­sa­ties in de bin­nen­stad van Haarlem, die bij­voor­beeld in de zero-emis­sie zone val­len.  
  • Leve­ran­ciers van non-food goe­de­ren, met klan­ten in de bin­nen­stad van Haarlem.  

De Goe­de­ren­hub is met name inte­res­sant voor orga­ni­sa­ties met een duur­za­me ambi­tie, die meer­de­re keren per week non-food goe­de­ren laten bezor­gen, wel­licht geen spe­ci­a­le mede­wer­kers heb­ben om pak­ket­jes in ont­vangst te nemen, veel tijd kwijt zijn aan het aan­ne­men van leve­rin­gen en dus graag het aan­tal lever­mo­men­ten wil­len beper­ken. De voor­de­len voor jou als orga­ni­sa­tie in de bin­nen­stad lees je hier. 

De Goe­de­ren­hub is met name inte­res­sant voor leve­ran­ciers die meer­de­re keren per week non-food goe­de­ren leve­ren aan bedrij­ven in de bin­nen­stad van Haarlem. Op dit moment rijd en manoeu­vreer je met (gro­te) brand­stof vracht­wa­gens door de bin­nen­stad van Haarlem om goe­de­ren af te leve­ren.  De voor­de­len voor jou als leve­ran­cier lees je hier.