Parkeren: Ik heb een cruciaal beroep en moet met de auto naar mijn werk. Kom ik in aanmerking voor gratis parkeren in Haarlem?

Ja, werk­ne­mers die een cru­ci­aal beroep uit­oe­fe­nen, niet thuis kun­nen wer­ken en met de auto naar hun werk moe­ten, mogen voorlopig weer gra­tis parkeren in Haarlem. Deze tij­de­lij­ke rege­ling was 1 juni 2020 opge­he­ven, maar is tij­dens de gedeel­te­lij­ke lock­down weer van toepassing.