Parkeren: Ik heb een abonnement op de parkeergarage, maar maak er door de maatregelen geen gebruik van. Kan ik die pauzeren?

Het is moge­lijk om jouw par­keer­abon­ne­ment tij­dens de duur van de (gedeel­te­lij­ke) lock­down en bij de fase: “zeer ern­stig” te pau­ze­ren. Gedu­ren­de deze pau­ze is het niet moge­lijk van de par­keer­ga­ra­ges gebruik te maken. Je kunt hier­voor con­tact opne­men met onze cen­tra­le via centrale@spaarnelanden.nl onder ver­mel­ding van jouw naam en abon­ne­ment­num­mer en gewens­te ingangsdatum.