Moet ik gaan betalen voor mijn gft-afval?

Voor de nieu­we gft-container wor­den geen extra kos­ten in reke­ning gebracht. Ook aan het aan­bie­den van de gft-container zijn geen kos­ten ver­bon­den. Je hoeft dus niet te beta­len voor het gft-afval dat je aanbiedt.