Mijn gft-container stinkt. Mag ik ook gft in de ondergrondse container doen?

Nee, dat is niet de bedoe­ling. De moge­lijk­heid bestaat dat de inhoud van de gft-container bij zomer­se tem­pe­ra­tu­ren gaat stin­ken. Om dit te voor­ko­men, kun je de vol­gen­de voor­zorgs­maat­re­ge­len treffen:

- Zet de gft-container uit de zon.
- Zorg ervoor dat de bak altijd kan ven­ti­le­ren: bij­voor­beeld met een stuk­je hout tus­sen de dek­sel en de bak.
- Laat voch­ti­ge etens­res­ten eerst even dro­gen (bijv. in een goot­steen­bak­je) of ver­pak ze in een bio­lo­gisch afbreek­baar zak­je. ​Deze zak­jes zijn te koop bij super­mark­ten en te her­ken­nen aan het Kiem­plant­lo­go of OK-Com­post­lo­go. Ande­re zak­jes zijn niet bio­lo­gisch afbreekbaar.
- Last van maden? Leg een tak klim­op of Hede­ra in de gft-container. Dit is gif­tig voor maden.
- Maak de gft-bak regel­ma­tig schoon met (kokend) water, even­tu­eel met een scheut azijn of groe­ne zeep (geen chloor). Giet het vui­le water in een emmer en leeg deze in de goot­steen, niet bui­ten of op straat.