Mag ik ter voorkoming van vervuiling het gft-afval in huisvuil- of plastic zakken verpakken?

Nee, we wil­len je ver­zoe­ken om dat niet te doen. Gft-afval wordt voor her­ge­bruik gecom­pos­teerd, dus er mag geen plas­tic in het afval zit­ten, ook geen plas­tic zak­ken. Je kunt spe­ci­a­le bio­lo­gisch afbreek­ba­re afval­zak­ken ver­krij­gen bij de super­markt die wel geschikt zijn voor een gft-container.