Kunnen jullie zien hoe vaak er afval in de restafvalcontainer wordt geworpen?

De ondergrondse container regi­streert het aan­tal klep­ope­nin­gen en de afvalpas waar­mee de container wordt geo­pend. De pas is gekop­peld aan een adres. Met deze gege­vens wordt ver­der niets gedaan.