Kan ik verpakkingsmateriaal retour geven? 

Ja, indien wij daar samen afspra­ken over heb­ben gemaakt kun je retour­pak­ket­ten, ver­pak­kings­ma­te­ri­aal, sta­tie­pal­lets of plas­tic afval aan de chauf­feur mee terug­ge­ven.