Kan ik mijn afvalzak naast de ondergrondse restafvalcontainer zetten als deze vol is of niet opent?

Nee, het bes­te is om op een later tijd­stip het afval nog­maals aan te bie­den. De huis­vuil­wa­gen die de ondergrondse container leegt kan geen los­lig­gend huis­vuil mee­ne­men. Voor dit los­se afval moet apart een klei­ne­re wagen komen. Het legen van de containers gaat name­lijk via een elek­tro­nisch sys­teem. De container wordt uit de grond getrok­ken met een haak en ver­vol­gens boven de huis­vuil­wa­gen geleegd. Deze wagen is te hoog om los afval in te gooien.