Kan ik goederen retour gegeven?

Ja, indien wij daar samen afspra­ken over heb­ben gemaakt dan is er veel moge­lijk. Je kunt bij­voor­beeld retour­pak­ket­ten, ver­pak­kings­ma­te­ri­aal, sta­tie­pal­lets of plas­tic afval aan de chauf­feur mee terug­ge­ven. Restafval en papier neemt de chauf­feur van de Goe­de­ren­hub niet mee.

Wil je graag dat jouw restafval en papier ook wordt opge­haald? Hier­voor kun je een apar­te offer­te bij ons aan­vra­gen. We wer­ken samen met ande­re inza­me­laars onder de naam ‘Green Col­lec­ting’. Het restafval en papier in de Haarlemse bin­nen­stad wordt door één kli­maat­neu­tra­le wagen opge­haald in plaats van door meer­de­re afvalinzamelaars.