Kan ik als organisatie aansluiten bij de Goederenhub als het contract met mijn leverancier nog loopt?

Jaze­ker, dat kan met zowel kort- als lang­lo­pen­de con­trac­ten. Wij gaan in gesprek met jouw leve­ran­ciers en samen zor­gen we ervoor dat zij jouw goe­de­ren afle­ve­ren bij de Goederenhub.