Kan ik afval retour geven?

Dat kan deels. Indien we daar samen afspra­ken over heb­ben gemaakt kun je ver­pak­kings­ma­te­ri­aal, sta­tie­pal­lets en plas­tic afval aan de chauf­feur mee terug­ge­ven. 

Restafval en papier neemt de chauf­feur van de goe­de­ren­hub niet mee.  Wil je graag dat jouw bedrijfsafval wordt opge­haald? Hier­voor kun je een apar­te offer­te bij ons opvra­gen. We wer­ken samen met diver­se inza­me­laars onder de naam ‘Green Col­lec­ting’. Het bedrijfsafval in de Haarlemse bin­nen­stad wordt door één kli­maat­neu­tra­le wagen opge­haald in plaats van door meer­de­re afval­in­za­me­laars.