Kan ik 24 uur per dag mijn afval in de ondergrondse restafvalcontainer kwijt zonder geluidsoverlast?

Ja, in prin­ci­pe wel, ten­zij anders staat aan­ge­ge­ven op de container. Het aan­bie­den van afval in de ondergrondse container kan 24 uur per dag en geeft geen geluids­over­last bij nor­maal gebruik. Het eni­ge geluid dat je hoort, is een klik bij het ont­gren­de­len van de inwerp­trom­mel. Houd de klep van de trom­mel wel vast bij het inwer­pen van jouw huisvuilzak.