Is het voor het omwisselen nodig dat de container leeg is?

Ja, de ‘oude’ container dient leeg te zijn als deze wordt omge­wis­seld. De dag waar­op de container wordt omge­wis­seld wordt daar­om zo kort moge­lijk gepland op de ledi­gings­dag van jouw container.