Is de digitale afvalwijzer ook beschikbaar als app?

Ja, de digi­ta­le afval­wij­zer is ook beschik­baar als app. De ‘afval­wij­zer Spaarnelanden’ app is ver­krijg­baar voor iOS (via de App Sto­re), Android (via de Play Store).

Via instel­lin­gen in het menu is het ook moge­lijk een her­in­ne­ring te ont­van­gen wan­neer de container aan de weg gezet kan worden.