Ik woon in een wijk waar we gebruik maken van ondergrondse containers. Waarom krijg ik dan een rolcontainer voor gft?

Gft-afval wordt niet onder­gronds inge­za­meld. Daar­om ont­vang je een rolcontainer voor gft. Jouw restafval kun je, nadat je het hebt geschei­den, gewoon blij­ven weg­gooi­en in de ondergrondse restafval­container. Voor papier en kar­ton, plas­tic, glas en tex­tiel zijn er apar­te, meest­al ondergrondse, containers bij jou in de buurt. Voor de dichtst­bij­zijn­de container kun je de afval­wij­zer raadplegen.