Ik wil geen stickers op de bovenkant van mijn container. Wat nu?

Met de stic­ker die je hebt ont­van­gen wordt jouw container tij­de­lijk gemar­keerd. De stic­ker gaat niet lang mee en gaat er bin­nen kor­te tijd weer af. Voor het omwis­se­len is het wel belang­rijk dat de stic­ker op de dek­sel van de container wordt geplakt.