Ik wil geen duocontainer. Kan ik deze weigeren?

Als jouw woning geschikt is voor een duocontainer - je hebt een laag­bouw­wo­ning, woon­wa­gen of woon­boot met een voor­tuin en/of ach­ter­tuin met ach­ter­om om de duocontainer op eigen ter­rein te plaat­sen - dan krijg je de duocontainer gele­verd. Het gemeen­te­be­stuur heeft beslo­ten dat de inwo­ners die aan­ge­ven geen duocontainer te wil­len deze eerst zes maan­den op proef krijgen.