Ik heb meer stickers ontvangen dan dat ik containers bij huis heb

Plak de stic­ker die wel klopt op de dek­sels en zet deze container bui­ten op de dag zoals ver­meld op de stic­ker. Neem daar­naast con­tact op met de con­tai­ner­in­for­ma­tie­lijn van INOVIM via het gra­tis tele­foon­num­mer 0800 - 400 2050. Deze kun je berei­ken op werk­da­gen tus­sen 08:00 en 17:00 uur.