Ik heb geen gft-container nodig, want ik composteer mijn gft-afval. Krijg ik dan toch een gft-container?

Elke woning (die daar­voor geschikt is) ontvangt stan­daard een gft-container. Let op: niet alle groen­te- en fruit­res­ten, waar­on­der gekook­te etens­res­ten, bio­lo­gi­sche aard­ap­pel­schil­len, vlees en vis zijn geschikt zijn voor een eigen com­post­hoop. Deze res­ten kun je wel in de gft-container doen. Raad­pleeg de afval­wij­zer voor meer infor­ma­tie over welk afval in de gft-container hoort.