Ik heb een brief ontvangen die verkeerd is bezorgd. Wat nu?

Als je een brief hebt ont­van­gen die ver­keerd is bezorgd, neem dan con­tact op met de con­tai­ner­in­for­ma­tie­lijn van INOVIM via het gra­tis tele­foon­num­mer 0800 - 400 2050. Deze kun je berei­ken op werk­da­gen tus­sen 08:00 en 17:00 uur.