Ik ben niet thuis op de datum die in de brief staat. Wat moet ik doen?

Als je niet thuis bent vraag dan iemand in jouw omge­ving om de container op de betref­fen­de datum ’s mor­gens voor 07:30 uur bui­ten te zet­ten. Lukt dit niet, neem dan con­tact op met de con­tai­ner­in­for­ma­tie­lijn van INOVIM via het gra­tis tele­foon­num­mer 0800 - 400 2050. Deze kun je berei­ken op werk­da­gen tus­sen 08:00 en 17:00 uur.