Ik ben net verhuisd, maar heb nog geen afvalpas, wat moet ik doen?

De afvalpas wordt door Spaarnelanden toe­ge­stuurd aan het adres van de wonin­gen die aan­ge­slo­ten wor­den op de ondergrondse containers. De afvalpas is eigen­dom van Spaarnelanden en behoort bij de woning. Bij ver­hui­zing dient de toe­gangs­pas over­ge­dra­gen te wor­den aan de vol­gen­de bewo­ner of de verhuurder.

Heb je geen afvalpas? Lees hier hoe je de afvalpas kunt aanvragen.

Je ontvangt een afvalpas als jouw woning in de gemeen­te­lij­ke admi­ni­stra­tie offi­ci­eel staat inge­schre­ven als woon­adres. Voor adres­sen die niet als zoda­nig staan inge­schre­ven (dus geen woon­func­tie heb­ben), is geen afvalpas beschik­baar. Heb je een bedrijf? Lees hier meer over de inzameling van bedrijfsafval.