Hoeveel kilometers/CO2 kan ik besparen met de Goederenhub? 

Dat is afhan­ke­lijk van het aan­tal bestel­lin­gen en bun­de­lin­gen. Hoe meer gebun­deld afge­le­verd kan wor­den hoe gro­ter de bespa­ring. 

We bevin­den ons nu in een pilot fase. Over een aan­tal maan­den delen we graag de eer­ste meet­ba­re effec­ten van de Goe­de­re­hub.