Hoe zit het met de veiligheid van ondergrondse restafvalcontainers?

De containers kun­nen alleen met een toe­gangs­pas geo­pend wor­den. Kin­de­ren en die­ren kun­nen dan ook niet ‘zomaar’, zonder hulp, in de ondergrondse container val­len. Als een kind of dier in de trom­mel zou klim­men, opent de twee­de schaal –die toe­gang geeft tot de container- pas nadat de klep is geslo­ten. Deze klep kan van bin­nen­uit niet geslo­ten worden.