Hoe zit dat met privacy bij containers die zijn gechipt?

De chip in de container is gekop­peld aan een adres (object­ge­ge­vens) en niet aan een per­soon (naam). De gege­vens wor­den alleen voor de inter­ne bedrijfsvoering/containerbeheer gebruikt en zijn niet open­baar. Het gebruik van de gege­vens is gemeld bij de Auto­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens. Spaarnelanden regi­streert hoe­veel containers er in Haarlem in omloop zijn en hoe vaak die wor­den geleegd. Er wordt niet bij­ge­hou­den hoe­veel afval elk huis­hou­den aan­biedt. Meer infor­ma­tie vind je in het Pri­va­cy­re­gle­ment van Spaarnelanden.