Hoe worden de gft-containers gechipt?

Het bedrijf Plas­tic Omni­um beves­tigt in opdracht van Spaarnelanden een chip in een kunst­stof huls aan de voor­kant van alle gft-containers. Tege­lij­ker­tijd krij­gen de huis­vuil­wa­gens van Spaarnelanden een chip­le­zer. Zodra de vuil­nis­wa­gen een gechip­te container leegt, regi­streert de wagen dit.